NXP Semiconductors N.V.

Bij NXP Semiconductors N.V. voerde it2fit een resultaatverplichte, gecombineerde opdracht uit voor de toepassing van architectuur op infrastructuur en het vormgeven van beveiligingsdiensten. De opdracht bestaat uit een coachingsdeel en een Business Infrastructure Alignement-deel. Doel van de opdracht is te komen tot servicedefinities van beveiligingsvoorzieningen en de hieraan gerelateerde technische blauwdrukken. De servicedefinities bevatten:

  1. een omschrijving van de dienst (wat wordt geleverd),
  2. een architectuurmodel (op basis van welke functionaliteit wordt de dienst geleverd),
  3. een dreigingsanalyse (welke bedreigingen zijn relevant voor deze dienst en hoe worden deze gemitigeerd) en
  4. een blauwdruk met de technische richtlijnen en componenten. Op deze manier wordt onderbouwd welke beveiligingsvoorzieningen in de bedrijfscontext van NXP relevant zijn en aan welke criteria deze moeten voldoen. Dit biedt een basis voor het efficiënt onderhouden van de technische blauwdrukken en het up-to-date houden hiervan in het Security Managementproces.

Architecten van NXP worden gedurende dit traject gecoacht. Bij het opstellen van servicedefinities, het maken van architectuurmodellen en het uitvoeren van dreigingsanalyses wordt de toepassing van architectuur direct in de praktijk gebracht. Ook worden technisch specialisten betrokken bij het vertalen van de architectuur naar de technische blauwdrukken.

Recente opdrachten